Invägning

"Don't step on it... it makes you cry."Inga tårar idag inte, fick ett minus även denna veckan om än “litet”!

Veckans minus: -0,3 kg

Nuvarande vikt: 87.5kg (-27.5kg)

Nuvarande BMI: 35.5 (-11.2)

Nuvarande Kroppsfett: 44.6% (-13.4%)

Till nästa delmål: 2,5 kg

Läste en intressant artikel på aftonbladet.se, bra inspiration för alla er som inte hittat “balansen” än 🙂

Tips från coachen

Gör en handlingsplan med gradvisa förändringar i vardagen – långsiktigt.
Öva på att byta ut ett oönskat beteende mot ett nytt beteende, men ta bara ett nytt steg åt gången.
Ha inte för hårda regler, det ökar risken för bakslag.
Får du bakslag – gå gradvis tillbaka till handlingsplanen utan uppehåll!
Kritisera inte dig själv. Du upptäckte ju återfallet!
Skriv ner vad som gjorde att bakslaget inträffade.
Lätta på reglerna om de visade sig vara för strama.

About

No Comments

Leave a Comment