It must be love

Jag var inte säker på att jag någonsin hade haft ett val. Jag var redan för djupt invecklad. Nu när jag visste – om jag visste – kunde jag inte göra någonting åt min skrämmande hemlighet, för när jag tänkte på honom – hans röst, hans hypnotiska ögon, den magnetiska kraften i hans personlighet – då ville jag ingenting hellre än att vara hos honom, med en gång.

I didn’t know if there ever was a choice, really. I was already in too deepNow that I knew—if I knew—I could do nothing about my frightening secretBecause when I thought of him, of his voicehis hypnotic eyes, the magnetic force of his personality, Iwanted nothing more than to be with him right now

Ur Om jag kunde drömma av Stephenie Meyer

About

No Comments

Leave a Comment