Akut bronkit

Så har det hänt, det som inte får hända förkylningen har gått från vanlig förkylning till något lite mer allvarligt. Som jag trodde, ganska lätt att räkna ut när syster piggna till så mycket fortare av sin förkylning än jag själv gjorde.. Akut Bronkit är ganska ovanligt hos vanliga dödliga, men om man lider av astma är det tyvärr vanligt att man kan få det och det händer mig ett par gånger per år minst oftast med utskrift av antibiotika som följd för att jag ska ha en chans att bli frisk.

Akut bronkit betyder att luftrören, bronkerna, plötsligt har blivit inflammerade i luftrören. Diagnosen har olika innebörd för barn och vuxna. I lungorna är bronkerna de rör som leder luften djupare ut i lungvävnadens små säckar, alveolerna, där utbytet mellan blod och luft sker.

Lånat textstyckena nedan från nätet:

Vad kan orsaka akut bronkit?
Virus, som vanligtvis ger upphov till en förkylning, sprider sig längre ner i luftvägarna, bronkerna.
Bakterier, ofta samtidigt med, eller efter en virusinfektion.
Mer sällan kemiska gaser, ångor, damm, med mera.

Vad händer i mina bronker vid en akut bronkit?

Virus eller bakterier ger inflammation i luftvägarna som sedan orsakar:
Irritation i luftvägarna, som orsakar hosta.
En inflammation som ger ökad slemproduktion, vilket kan leda till upphostningar.
Svullnad av slemhinnan, samt ökad slemproduktion, kan minska luftvägarnas omfång. Detta kan ge upphov till väsande eller pipande andhämtning.
Inflammationen kan orsaka feber, trötthet och allmän sjukdomskänsla.

Vad förvärrar akut bronkit?

Saker som kan förvärra akut bronkit är exempelvis rökning, kallt och fuktigt väder och luftföroreningar.

Vad kan jag göra själv?

Hosta ordentligt. Om du har svårt att sova på nätterna kan du ta hostmedicin, men kom ihåg att det är bra att hosta upp slem. Det är kroppens egen mekanism för att göra sig av med slemmet, så undvik att ta för mycket hostmedicin.

About

No Comments

Leave a Comment