Hjälp forskare

Fått en förfrågan om jag kan hjälpa forskare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Har själv lagt ner en stund av min egna tid och fyllt i, tycker ni ska göra det med!

 

Forskare vid Göteborgs universitet håller just nu på med en undersökning som handlar om medie- och internetvanor, attityder till skönhet/utseende och självbild bland människor i olika åldrar och med olika bakgrund. De söker deltagare som kan tänka sig att svara på en enkät med frågor kring dessa ämnen. Ju fler som kan svara på frågorna desto bättre! Om du kan tänka dig att vara med i denna undersökning,

klicka på denna länkhttp://ww3.unipark.de/uc/print/?a=263

About

No Comments

Leave a Comment