Inlämningsuppgift 1

Fått svar nu på min inlämningsuppgift 1 i Finansiering och kalkylering, glad flicka här!

Utvecklingsrespons

Hej, du har gjort ett bra arbete, se även mina kommentarer i texten.

Betygsbedömning VG (8,5p)

 
About

No Comments

Leave a Comment