Finansiering och kalkylering

”Äntligen” fått resultat på ett av proven jag gjorde i fredags, är lite besviken och inser att jag borde pluggat mer..

Finansiering och kalkylering, kvartstid Delprov Vecka 4
38 / 46 poäng ( 82% rätt )

Utvecklingsrespons (från lärare)
Du bör se över och repetera avsnitten nedan då du visade på felaktiga svar där.

• Bidragskalkyl
• Divisionskalkyl
• Prissättning
• Täckningsgrad

Kommentar:
Hej, du har 19 rätt av 23 frågor vilket innebär G. Delprovet betygssätts endast med G ellr IG

Tröstar mig med ett äpple och en sagolik teckning ”Rosette” av MissTigri

About

No Comments

Leave a Comment