Motivation

image

She turned her dreams can’ts into cans and her dreams into plans.

Hon förvandlade sina kan inte till kan och sina drömmar till planer.

Translate »