YouTube

Galen

Jag kanske är galen
Kanske du är galen
Kanske vi är galna
Förmodligen